Vòng đeo cổ hình chuồn chuồn gắn đá xanh

Vòng đeo cổ hình chuồn chuồn gắn đá xanh

35.000₫

Mô tả ngắn:

Vòng đeo cổ hình chuồn chuồn gắn đá xanh lam phần thân. Kích thước mặt chuồn chuồn: 5x4.5cm. Vòng đeo dáng dài.

Vòng đeo cổ hình chuồn chuồn gắn đá xanh lam phần thân. Kích thước mặt chuồn chuồn: 5x4.5cm. Vòng đeo dáng dài.