Vòng cổ dáng dài hình chim cú dễ thương đính đá

Vòng cổ dáng dài hình chim cú dễ thương đính đá

35.000₫

Mô tả ngắn:

Vòng cổ dáng dài hình chim cú dễ thương đính đá. Chất liệu: đồng

Vòng cổ dáng dài hình chim cú dễ thương đính đá. Chất liệu: đồng