Tượng thần lùn và gốc cây

Tượng thần lùn và gốc cây

70.000₫

Mô tả ngắn:

Tượng thần lùn và gốc cây với bộ râu bằng rơm, gốc cây rỗng để bạn có thể cắm hoa giả hoặc trồng hạt cây nhỏ xinh nào đó. Kích thước: 7x12x16cm.

Tượng thần lùn và gốc cây với bộ râu bằng rơm, gốc cây rỗng để bạn có thể cắm hoa giả hoặc trồng hạt cây nhỏ xinh nào đó.

Kích thước: 7x12x16cm.