Tượng người tuyết dễ thương chở cây thông

Tượng người tuyết dễ thương chở cây thông

65.000₫

Mô tả ngắn:

Tượng người tuyết dễ thương chở cây thông trượt tuyết. Kích thước: 8x6x13cm.

Tượng người tuyết dễ thương chở cây thông trượt tuyết.

Kích thước: 8x6x13cm.