Tượng đôi voi nâu mẹ con

Tượng đôi voi nâu mẹ con

320.000₫

Mô tả ngắn:

Tượng đôi voi nâu mẹ con tình cảm. Kích thước: 14x6x35.5cm.

Tượng đôi voi nâu mẹ con tình cảm.

Kích thước: 14x6x35.5cm.