Tranh thêu mẫu sàng thóc

Tranh thêu mẫu sàng thóc

85.000₫

Mô tả ngắn:

Tranh thêu tay thủ công truyền thống mẫu sàng thóc, kích thước: 30x24cm. Tranh chưa bao gồm khung gỗ, thêm khung giá 185.000đ.

Tranh thêu tay thủ công truyền thống mẫu sàng thóc, kích thước: 30x24cm.

Tranh chưa bao gồm khung gỗ, thêm khung giá 185.000đ.