Tranh sơn mài hình cô gái mặc áo dài

Tranh sơn mài hình cô gái mặc áo dài

150.000₫

Mô tả ngắn:

Tranh sơn mài hình cô gái mặc áo dài, hình tròn đường kính 30cm.

Tranh sơn mài hình cô gái mặc áo dài, hình tròn đường kính 30cm.