Tháp Elfen sơn đồng trang trí với dòng chữ Paris

Tháp Elfen sơn đồng trang trí với dòng chữ Paris

150.000₫

Mô tả ngắn:

Tháp Elfen sơn đồng trang trí với dòng chữ Paris. Kích thước: 10x10x25cm

Tháp Elfen sơn đồng trang trí với dòng chữ Paris.

Kích thước: 10x10x25cm