Set bóng sponge vuông tròn

Set bóng sponge vuông tròn

45.000₫

Mô tả ngắn:

Bộ bóng sponge biểu diễn ảo thuật gồm 2 bóng tròn, 1 vuông to. Ảo thuật gia thực hiện việc làm xuất hiện, biến mất các quả bóng tròn rồi biến 2 quả bóng tròn thành hình vuông và ngược lại... Có nhiều cách biến tấu biểu diễn với bộ bóng sponge. Link biểu diễn: https://www.youtube.com/watch?v=ZcKOKCZMN2s

Bộ bóng sponge biểu diễn ảo thuật gồm 2 bóng tròn, 1 vuông to. Ảo thuật gia thực hiện việc làm xuất hiện, biến mất các quả bóng tròn rồi biến 2 quả bóng tròn thành hình vuông và ngược lại... Có nhiều cách biến tấu biểu diễn với bộ bóng sponge.

Link biểu diễn: https://www.youtube.com/watch?v=ZcKOKCZMN2s