Set 2 bóng sponge hình trái tim

Set 2 bóng sponge hình trái tim

20.000₫

Mô tả ngắn:

Set 2 bóng sponge hình trái tim, đồ ảo thuật biểu diễn đường phố: làm biến mất, làm xuất hiện bóng trái tim... tương tự bóng sponge tròn. Kích thước: 3x3.5cm. Link biểu diễn: https://www.youtube.com/watch?v=ZqPCHwH39aA

Set 2 bóng sponge hình trái tim, đồ ảo thuật biểu diễn đường phố: làm biến mất, làm xuất hiện bóng trái tim... tương tự bóng sponge tròn.

Kích thước: 3x3.5cm.

Link biểu diễn: https://www.youtube.com/watch?v=ZqPCHwH39aA