Sách hình chuyển động

Sách hình chuyển động

25.000₫

Mô tả ngắn:

Sách hình 3D chuyển động thú vị như hình chạy hoạt hình. Sách có nhiều hình chuyển động của nhiều loại động vật: voi, ngựa, khủng long, cá, chim...

Sách hình 3D chuyển động thú vị như hình chạy hoạt hình. Sách có nhiều hình chuyển động của nhiều loại động vật: voi, ngựa, khủng long, cá, chim...