Sách ảo thuật tự vẽ hình và tô màu

Sách ảo thuật tự vẽ hình và tô màu

35.000₫

Mô tả ngắn:

Biểu diễn: Ảo thuật gia mở sách ra chỉ có trang giấy trắng, búng tay mở sách ra hiện ra các hình, búng tay lần nữa mở sách sẽ là các hình đã được tô màu.

Biểu diễn: Ảo thuật gia mở sách ra chỉ có trang giấy trắng, búng tay mở sách ra hiện ra các hình, búng tay lần nữa mở sách sẽ là các hình đã được tô màu.