Rối gỗ chú hề nhảy múa

Rối gỗ chú hề nhảy múa

25.000₫

Mô tả ngắn:

Rối gỗ chú hề nhảy múa, cử động chân tay. Bạn chỉ cần cầm dây treo và kéo dây rút, chân tay chú hề sẽ lắc lư lên xuống như đang vui nhảy múa. Thỉnh thoảng tiếng giày gỗ chú hề đá chạm thân sẽ tạo tiếng gỗ kêu lách cách thú vị. Kích thước: 16x10cm.

Rối gỗ chú hề nhảy múa, cử động chân tay.

Bạn chỉ cần cầm dây treo và kéo dây rút, chân tay chú hề sẽ lắc lư lên xuống như đang vui nhảy múa. Thỉnh thoảng tiếng giày gỗ chú hề đá chạm thân sẽ tạo tiếng gỗ kêu lách cách thú vị.

Kích thước: 16x10cm.