Rổ đan thủ công từ lạt giang

Rổ đan thủ công từ lạt giang

10.000₫

Mô tả ngắn:

Rổ đan thủ công từ lạt giang đựng hoa quả, đồ dùng... Đường kính 25cm, cao 6cm.

Rổ đan thủ công từ lạt giang đựng hoa quả, đồ dùng...

Đường kính 25cm, cao 6cm.