Quả cầu thủy tinh nhạc cót

Quả cầu thủy tinh nhạc cót

160.000₫

Mô tả ngắn:

Quả cầu thủy tinh nhạc cót bày trang trí. Quả cầu nước với hạt lấp lánh khi lắc, cót vặn phía dưới khi quay sẽ xoay hình trong quả cầu. Kích thước: 9x14cm.

Quả cầu thủy tinh nhạc cót bày trang trí. Quả cầu nước với hạt lấp lánh khi lắc, cót vặn phía dưới khi quay sẽ xoay hình trong quả cầu.

Kích thước: 9x14cm.