Móc treo gỗ hình bình trà hoa

Móc treo gỗ hình bình trà hoa

90.000₫

Mô tả ngắn:

Móc treo gỗ hình bình trà hoa phong cách châu Âu nhẹ nhàng. Có 2 mẫu lựa chọn. Mẫu 1: Kích thước 13x15cm. Mẫu 2: Kích thước 14x11cm.

Móc treo gỗ hình bình trà hoa phong cách châu Âu nhẹ nhàng.

Có 2 mẫu lựa chọn.

Mẫu 1: Kích thước 13x15cm.

 

 

Mẫu 2: Kích thước 14x11cm.