Mô hình xe vespa sắt

Mô hình xe vespa sắt

120.000₫

Mô tả ngắn:

Mô hình xe vespa sắt bày trang trí. Kích thước: 12x7cm.

Mô hình xe vespa sắt bày trang trí.

Kích thước: 12x7cm.