MÔ HÌNH LẮP GHÉP 3D

Bộ ghép hình gỗ 3D mẫu ô tô súng SL048

Bộ ghép hình gỗ 3D mẫu ô tô súng. Với chút khéo léo, bạn có thể tô màu cho mô hình thêm sinh động. Hướng dẫn: Tách các miếng ghép từ bảng tấm ghép và ghép các chi tiết cùng số trong tờ hướng dẫn lại với...

25.000₫

Bộ ghép hình gỗ 3D mẫu thuyền buồm kẻ SL048

Bộ ghép hình gỗ 3D mẫu thuyền buồm kẻ. Với chút khéo léo, bạn có thể tô màu cho mô hình thêm sinh động. Hướng dẫn: Tách các miếng ghép từ bảng tấm ghép và ghép các chi tiết cùng số trong tờ hướng dẫn lại với...

55.000₫

Bộ ghép hình gỗ 3D mẫu đàn piano và ghita SL047

Bộ ghép hình gỗ 3D mẫu đàn piano và ghita. Với chút khéo léo, bạn có thể tô màu cho mô hình thêm sinh động. Hướng dẫn: Tách các miếng ghép từ bảng tấm ghép và ghép các chi tiết cùng số trong tờ hướng dẫn lại...

40.000₫

Bộ ghép hình gỗ 3D mẫu tàu Titanic SL046

Bộ ghép hình gỗ 3D mẫu tàu Titanic giúp rèn tính kiên nhẫn và tư duy logic, khả năng khéo léo của đôi tay. Với chút khéo léo, bạn có thể tô màu cho mô hình thêm sinh động. Hướng dẫn: Tách các miếng ghép từ bảng...

110.000₫

Bộ ghép hình gỗ 3D mẫu nhà hồng và đồ đạc SL045

Bộ ghép hình gỗ 3D mẫu nhà hồng và đồ đạc giúp rèn tính kiên nhẫn và tư duy logic, khả năng khéo léo của đôi tay. Ngôi nhà có thể khép lại 1 khối hoặc mở ra. Với chút khéo léo, bạn có thể tô màu cho...

75.000₫

Bộ ghép hình gỗ 3D mẫu lâu đài Taj Mahal SL044

Bộ ghép hình gỗ 3D mẫu lâu đài Taj Mahal giúp rèn tính kiên nhẫn và tư duy logic, khả năng khéo léo của đôi tay. Với chút khéo léo, bạn có thể tô màu cho mô hình thêm sinh động. Hướng dẫn: Tách các miếng ghép...

65.000₫

Bộ ghép hình gỗ 3D mẫu sân bay chiến hạm SL043

Bộ ghép hình gỗ 3D mẫu sân bay chiến hạm giúp rèn tính kiên nhẫn và tư duy logic, khả năng khéo léo của đôi tay. Hướng dẫn: Tách các miếng ghép từ bảng tấm ghép và ghép các chi tiết cùng số trong tờ hướng dẫn lại...

75.000₫

Bộ ghép hình gỗ 3D mẫu nhà biệt thự mái hồng SL042

Bộ ghép hình gỗ 3D mẫu nhà biệt thự mái hồng có thể dùng làm nhà búp bê. Bộ ghép hình giúp rèn tính kiên nhẫn và tư duy logic, khả năng khéo léo của đôi tay. Với chút khéo léo, bạn có thể tô màu cho mô...

150.000₫

Bộ ghép hình gỗ 3D mẫu lâu đài chiến binh SL040

Bộ ghép hình gỗ 3D mẫu lâu đài chiến binh giúp rèn tính kiên nhẫn và tư duy logic, khả năng khéo léo của đôi tay. Với chút khéo léo, bạn có thể tô màu cho mô hình thêm sinh động. Hướng dẫn: Tách các miếng ghép...

85.000₫

Bộ ghép hình gỗ 3D mẫu cối xay gió viền xanh SL039

Bộ ghép hình gỗ 3D mẫu cối xay gió viền xanh giúp rèn tính kiên nhẫn và tư duy logic, khả năng khéo léo của đôi tay. Với chút khéo léo, bạn có thể tô màu cho mô hình thêm sinh động. Hướng dẫn: Tách các miếng...

75.000₫

Bộ ghép hình gỗ 3D mẫu nhà cối xay gió viền đỏ SL037

Bộ ghép hình gỗ 3D mẫu nhà cối xay gió viền đỏ giúp rèn tính kiên nhẫn và tư duy logic, khả năng khéo léo của đôi tay. Với chút khéo léo, bạn có thể tô màu cho mô hình thêm sinh động. Hướng dẫn: Tách các...

75.000₫

Bộ ghép hình gỗ 3D mẫu lâu đài hồng SL036

Bộ ghép hình gỗ 3D mẫu lâu đài hồng giúp rèn tính kiên nhẫn và tư duy logic, khả năng khéo léo của đôi tay. Với chút khéo léo, bạn có thể tô màu cho mô hình thêm sinh động. Hướng dẫn: Tách các miếng ghép từ...

90.000₫

Bộ ghép hình gỗ 3D mẫu thuyền rồng SL035

Bộ ghép hình gỗ 3D mẫu thuyền rồng giúp rèn tính kiên nhẫn và tư duy logic, khả năng khéo léo của đôi tay. Với chút khéo léo, bạn có thể tô màu cho mô hình thêm sinh động. Hướng dẫn: Tách các miếng ghép từ bảng...

80.000₫

Bộ ghép hình gỗ 3D mẫu nhà cổ bắc cầu SL034

Bộ ghép hình gỗ 3D mẫu nhà cổ bắc cầu giúp rèn tính kiên nhẫn và tư duy logic, khả năng khéo léo của đôi tay. Với chút khéo léo, bạn có thể tô màu cho mô hình thêm sinh động. Hướng dẫn: Tách các miếng ghép...

60.000₫

Bộ ghép hình gỗ 3D mẫu nhà cối xay guồng nước SL033

Bộ ghép hình gỗ 3D mẫu nhà cối xay guồng nước giúp rèn tính kiên nhẫn và tư duy logic, khả năng khéo léo của đôi tay. Với chút khéo léo, bạn có thể tô màu cho mô hình thêm sinh động. Hướng dẫn: Tách các miếng...

60.000₫

Bộ ghép hình gỗ 3D mẫu nhà cổ mái xanh SL032

Bộ ghép hình gỗ 3D mẫu nhà cổ mái xanh giúp rèn tính kiên nhẫn và tư duy logic, khả năng khéo léo của đôi tay. Với chút khéo léo, bạn có thể tô màu cho mô hình thêm sinh động. Hướng dẫn: Tách các...

60.000₫

Bộ ghép hình gỗ 3D mẫu nhà mái xanh cây cọ SL029

Bộ ghép hình gỗ 3D mẫu nhà mái xanh cây cọ. Với chút khéo léo, bạn có thể tô màu cho mô hình thêm sinh động. Hướng dẫn: Tách các miếng ghép từ bảng tấm ghép và ghép các chi tiết cùng số trong tờ hướng dẫn...

70.000₫

Bộ ghép hình gỗ 3D mẫu lâu đài ngựa con SL028

Bộ ghép hình gỗ 3D mẫu lâu đài ngựa con. Với chút khéo léo, bạn có thể tô màu cho mô hình thêm sinh động. Hướng dẫn: Tách các miếng ghép từ bảng tấm ghép và ghép các chi tiết cùng số trong tờ hướng dẫn lại...

60.000₫