Mèo sứ thần tài vừa để trang trí vừa để đựng tiền tiết kiệm

Mèo sứ thần tài vừa để trang trí vừa để đựng tiền tiết kiệm

120.000₫

Mô tả ngắn:

Mèo sứ thần tài vừa để trang trí, vừa để đựng tiền tiết kiệm. Chất liệu sứ đẹp. Kích thước: 15x10cm. Có 2 mẫu: mèo cầm đàn và mèo nằm lười.

Mèo sứ thần tài vừa để trang trí, vừa để đựng tiền tiết kiệm. Chất liệu sứ đẹp.

Kích thước: 15x10cm.

Có 2 mẫu: mèo cầm đàn và mèo nằm lười.