Làm nước biến mất khỏi cốc

Làm nước biến mất khỏi cốc

35.000₫

Mô tả ngắn:

Biểu diễn ảo thuật với chiếc cốc giấy đầy nước trước sự ngạc nhiên của khán giả. Ảo thuật gia cầm cốc nước, che tay trên và dưới cốc hô biến, quay ngược cốc, nước không bị chảy ra và bóp cốc chứng tỏ đã hết nước. Link biểu diễn: http://www.penguinmagic.com/p/2081

Biểu diễn ảo thuật với chiếc cốc giấy đầy nước trước sự ngạc nhiên của khán giả. Ảo thuật gia cầm cốc nước, che tay trên và dưới cốc hô biến, quay ngược cốc, nước không bị chảy ra và bóp cốc chứng tỏ đã hết nước.

Link biểu diễn: http://www.penguinmagic.com/p/2081