Khuyên tai dài 1 chiếc lá kèm dây kẹp

Khuyên tai dài 1 chiếc lá kèm dây kẹp

35.000₫

Mô tả ngắn:

Khuyên tai dài 1 chiếc lá kèm dây kẹp vành tai đậm chất cá tính. Màu sắc: ánh bạc. Giá tính theo 1 chiếc.

Khuyên tai dài 1 chiếc lá kèm dây kẹp vành tai đậm chất cá tính.

Màu sắc: ánh bạc.

Giá tính theo 1 chiếc.