Khung ảnh sắt vuông hình cây với lá đính hạt

Khung ảnh sắt vuông hình cây với lá đính hạt

195.000₫

Mô tả ngắn:

Khung ảnh sắt hình cây với lá đính hạt. Khung hình vuông, lòng khung để ảnh tròn đường kính 9.5cm. Kích thước khung: 15.5x15.5cm

Khung ảnh sắt hình cây với lá đính hạt. Khung hình vuông, lòng khung để ảnh tròn đường kính 9.5cm.

Kích thước khung: 15.5x15.5cm