Khung ảnh kim loại để bàn I love U

Khung ảnh kim loại để bàn I love U

180.000₫

Mô tả ngắn:

Khung ảnh kim loại để bàn I love U. Kích thước ô để ảnh: 10x15cm.

Khung ảnh kim loại để bàn I love U.

Kích thước ô để ảnh: 10x15cm.