Khung ảnh kết hợp móc treo chủ đề biển

Khung ảnh kết hợp móc treo chủ đề biển

235.000₫

Mô tả ngắn:

Khung ảnh kết hợp móc treo chủ đề biển treo tường. Chất liệu: gỗ sơn trắng phối xanh biển. Kích thước: 20x30cm, ô ảnh 10x15cm.

Khung ảnh kết hợp móc treo chủ đề biển treo tường.

Chất liệu: gỗ sơn trắng phối xanh biển.

Kích thước: 20x30cm, ô ảnh 10x15cm.