Khung ảnh gỗ sweet home

Khung ảnh gỗ sweet home

290.000₫

Mô tả ngắn:

Khung ảnh gỗ sweethome có 3 khung ảnh treo. Tổng kích thước: 52x44cm. Màu sắc: Trắng.

Khung ảnh gỗ sweethome có 3 khung ảnh treo.

Tổng kích thước: 52x44cm.

Màu sắc: Trắng.