Khung ảnh gỗ My first year

Khung ảnh gỗ My first year

330.000₫

Mô tả ngắn:

Khung ảnh gỗ My first year của bé có thể để bàn hoặc treo tường. Màu sắc: Trắng. Kích thước: 40x22x3cm, ô để ảnh 4x4cm.

Khung ảnh gỗ My first year của bé có thể để bàn hoặc treo tường.

Màu sắc: Trắng.

Kích thước: 40x22x3cm, ô để ảnh 4x4cm.