Khung ảnh gỗ để bàn trang trí vương miện

Khung ảnh gỗ để bàn trang trí vương miện

90.000₫

Mô tả ngắn:

Khung ảnh gỗ để bàn trang trí vương miện. Có 4 kích thước khung to nhỏ: - Size 16x20cm ô ảnh 7x7cm: 90.000đ. - Size 16x22cm ô ảnh 8x12cm: 105.000đ. - Size 17x24cm ô ảnh 9x13cm: 115.000đ. - Size 20x27cm ô ảnh 12x16cm: 130.000đ.

Khung ảnh gỗ để bàn trang trí vương miện.

Có 4 kích thước khung to nhỏ:

- Size 16x20cm ô ảnh 7x7cm: 90.000đ.

- Size 16x22cm ô ảnh 8x12cm: 105.000đ.

- Size 17x24cm ô ảnh 9x13cm: 115.000đ.

- Size 20x27cm ô ảnh 12x16cm: 130.000đ.