Kệ sắt uốn 3 tầng

Kệ sắt uốn 3 tầng

540.000₫

Mô tả ngắn:

Kệ sắt uốn 3 tầng để mặt sàn, thích hợp bày bình gốm, chậu hoa trang trí... Kích thước: 60x60x20cm.

Kệ sắt uốn 3 tầng để mặt sàn, thích hợp bày bình gốm, chậu hoa trang trí...

Kích thước: 60x60x20cm.