Kệ gỗ trắng khoét hình hoa

Kệ gỗ trắng khoét hình hoa

270.000₫

Mô tả ngắn:

Kệ gỗ trắng khoét hình hoa có kèm móc treo đồ. Kích thước: 50x20x18cm.

Kệ gỗ trắng khoét hình hoa có kèm móc treo đồ.

Kích thước: 50x20x18cm.