Hộp gỗ đựng giấy ăn hình chồng sách

Hộp gỗ đựng giấy ăn hình chồng sách

220.000₫

Mô tả ngắn:

Hộp gỗ đựng giấy ăn hình chồng sách cổ điển. Kích thước: 26x14x10cm.

Hộp gỗ đựng giấy ăn hình chồng sách cổ điển.

Kích thước: 26x14x10cm.