Hộp ảo thuật làm biến mất đồ vật

Hộp ảo thuật làm biến mất đồ vật

65.000₫

Mô tả ngắn:

Hộp ảo thuật làm biến mất đồ rồi lại làm xuất hiện lại trong tích tắc. Ảo thuật gia mượn nhẫn, dây chuyền, đồng hồ... của khán giả, cho vào hộp đóng lại. Mở hộp ra, đồ vật đã biến mất. Ảo thuật gia lại đóng hộp lại rồi hô biến đồ vật lại xuất hiện để trả lại cho khán giả.

Hộp ảo thuật làm biến mất đồ rồi lại làm xuất hiện lại trong tích tắc.

Ảo thuật gia mượn nhẫn, dây chuyền, đồng hồ... của khán giả, cho vào hộp đóng lại. Mở hộp ra, đồ vật đã biến mất. Ảo thuật gia lại đóng hộp lại rồi hô biến đồ vật lại xuất hiện để trả lại cho khán giả.