Hộp 2 xúc xắc

Hộp 2 xúc xắc

25.000₫

Mô tả ngắn:

Hộp 2 xúc xắc, đồ ảo thuật biểu diễn làm thay đổi số xúc xắc theo ý muốn... Hộp nhỏ, khán giả không thể lắc thay đổi xúc xắc được nhưng ảo thuật gia có thể làm được. Ảo thuật gia có thể biểu diễn cho 2 quân xúc xắc khác nhau hiện cùng 1 số hay làm viên xúc xắc hiện số khán giả vừa đổ được...

Hộp 2 xúc xắc, đồ ảo thuật biểu diễn làm thay đổi số xúc xắc theo ý muốn... Hộp nhỏ, khán giả không thể lắc thay đổi xúc xắc được nhưng ảo thuật gia có thể làm được. 

Ảo thuật gia có thể biểu diễn cho 2 quân xúc xắc khác nhau hiện cùng 1 số hay làm viên xúc xắc hiện số khán giả vừa đổ được...