Hàng rào cửa sổ hoa tú cầu để bàn hoặc treo tường

Hàng rào cửa sổ hoa tú cầu để bàn hoặc treo tường

110.000₫

Mô tả ngắn:

Hàng rào cửa sổ hoa tú cầu có thể để bàn hoặc treo tường. Có 2 sắc hoa: hồng và tím, chậu hàng rào gỗ màu trắng. Kích thước: 22x13x25cm.

Hàng rào cửa sổ hoa tú cầu có thể để bàn hoặc treo tường. Có 2 sắc hoa: hồng và tím, chậu hàng rào gỗ màu trắng.

Kích thước: 22x13x25cm.