Dụng cụ hàn miệng túi mẫu khung tròn

Dụng cụ hàn miệng túi mẫu khung tròn

40.000₫

Mô tả ngắn:

Dụng cụ hàn miệng túi mẫu khung tròn. Sử dụng 2 viên pin tiểu AA. Kích thước: 10x4.4cm.

Dụng cụ hàn miệng túi mẫu khung tròn. Sử dụng 2 viên pin tiểu AA.

Kích thước: 10x4.4cm.