Đồng xu xuyên cốc thủy tinh

Đồng xu xuyên cốc thủy tinh

35.000₫

Mô tả ngắn:

Đồng xu xuyên cốc thủy tinh tài tình mà không làm vỡ cốc. Link biểu diễn: https://www.youtube.com/watch?v=Yn6Ho3HZMmU

Đồng xu xuyên cốc thủy tinh tài tình mà không làm vỡ cốc.

Link biểu diễn: https://www.youtube.com/watch?v=Yn6Ho3HZMmU