Đồng hồ kèm decal trang trí mẫu kệ ấm chén

Đồng hồ kèm decal trang trí mẫu kệ ấm chén

140.000₫

Mô tả ngắn:

Đồng hồ kèm decal trang trí mẫu kệ ấm chén. Đồng hồ sử dụng 1 pin tiểu AA. Kích thước khi dán: 60x72cm.

Đồng hồ kèm decal trang trí mẫu kệ ấm chén. Đồng hồ sử dụng 1 pin tiểu AA.

Kích thước khi dán: 60x72cm.