Đồng hồ 2 mặt sắt uốn hình chim trắng và cành cây

Đồng hồ 2 mặt sắt uốn hình chim trắng và cành cây

480.000₫

Mô tả ngắn:

Đồng hồ 2 mặt sắt uốn hình chim trắng và cành cây. Kích thước cả đồng hồ: 41x30x8cm, đường kính mặt đồng hồ: 21cm.

Đồng hồ 2 mặt sắt uốn hình chim trắng và cành cây.

Kích thước cả đồng hồ: 41x30x8cm, đường kính mặt đồng hồ: 21cm.