Điện thoại chồng sách đựng tiết kiệm

Điện thoại chồng sách đựng tiết kiệm

165.000₫

Mô tả ngắn:

Điện thoại chồng sách đựng tiết kiệm. Chiếc điện thoại làm theo mẫu cổ phong cách châu Âu, vừa để trang trí, vừa để đựng tiền tiết kiệm. Kích thước: 17x14x16cm.

Điện thoại chồng sách đựng tiết kiệm. Chiếc điện thoại làm theo mẫu cổ phong cách châu Âu, vừa để trang trí, vừa để đựng tiền tiết kiệm.

Kích thước: 17x14x16cm.