Đĩa bay không gian

Đĩa bay không gian

35.000₫

Mô tả ngắn:

Đĩa bay không gian không có điều khiển từ xa nhưng vẫn bay được trong không trung theo sự điều khiển của ảo thuật gia. Link biểu diễn: https://www.youtube.com/watch?v=wcJzO__z_gA

Đĩa bay không gian không có điều khiển từ xa nhưng vẫn bay được trong không trung theo sự điều khiển của ảo thuật gia.

Link biểu diễn: https://www.youtube.com/watch?v=wcJzO__z_gA