Đèn ngủ hình đôi chuột cầm ô

Đèn ngủ hình đôi chuột cầm ô

120.000₫

Mô tả ngắn:

Đèn ngủ hình đôi chuột cầm ô ngồi bên tảng đá hoa hồng hình trái tim. Đèn được đặt trong hình trái tim, khi bật sẽ làm sáng trái tim với màu đỏ dịu. Kích thước: 15x10cm

Đèn ngủ hình đôi chuột cầm ô ngồi bên tảng đá hoa hồng hình trái tim. Đèn được đặt trong hình trái tim, khi bật sẽ làm sáng trái tim với màu đỏ dịu.

Kích thước: 15x10cm