Decal dán tường hình cối xay gió

Decal dán tường hình cối xay gió

55.000₫

Mô tả ngắn:

Decal dán tường hình cối xay gió với hàng rào hoa, tổ chim và cây xanh. Kích thước khi dán: 120x60cm.

Decal dán tường hình cối xay gió với hàng rào hoa, tổ chim và cây xanh.

Kích thước khi dán: 120x60cm.