Decal đàn ghita xanh và micro

Decal đàn ghita xanh và micro

50.000₫

Mô tả ngắn:

Decal đàn ghita xanh và micro gồm 2 đàn và 2 micro. Kích thước: đàn to 88x53cm, đàn nhỏ: 38x30cm.

Decal đàn ghita xanh và micro gồm 2 đàn và 2 micro.

Kích thước: đàn to 88x53cm, đàn nhỏ: 38x30cm.