Decal cây xanh và 6 khung hình

Decal cây xanh và 6 khung hình

50.000₫

Mô tả ngắn:

Decal cây xanh và 6 khung hình treo mắc vào cây. Kích thước khi dán: 1.2x1.5m.

Decal cây xanh và 6 khung hình treo mắc vào cây.

Kích thước khi dán: 1.2x1.5m.