Dây phơi quần áo thông minh

Dây phơi quần áo thông minh

30.000₫

Mô tả ngắn:

Sản phẩm dây phơi thông minh có thiết kế móc treo thuận tiện và các ô nhỏ cố định móc treo quần áo không bị xô khi có gió. Dây cước bền, chắc chắn. Chiều dài: 5m

Sản phẩm dây phơi thông minh có thiết kế móc treo thuận tiện và các ô nhỏ cố định móc treo quần áo không bị xô khi có gió. Dây cước bền, chắc chắn.

Chiều dài: 5m