Đàn gõ nhạc bằng gỗ an toàn

Đàn gõ nhạc bằng gỗ an toàn

15.000₫

Mô tả ngắn:

Đàn gõ nhạc bằng gỗ an toàn. Sử dụng đơn giản: cầm tay và ấn 2 tấm gỗ tạo tiếng kêu. Bé cũng có thể dễ dàng chơi được.

Đàn gõ nhạc bằng gỗ an toàn.

Sử dụng đơn giản: cầm tay và ấn 2 tấm gỗ tạo tiếng kêu. Bé cũng có thể dễ dàng chơi được.