Cụm khung ảnh 3 món đồ cổ

Cụm khung ảnh 3 món đồ cổ

235.000₫

Mô tả ngắn:

Cụm khung ảnh 3 món đồ cổ lạ mắt. Kích thước khung: 24x26cm, các ô ảnh 8x5cm, 6.5x6.5cm, 7.5x11cm.

Cụm khung ảnh 3 món đồ cổ lạ mắt.

Kích thước khung: 24x26cm, các ô ảnh 8x5cm, 6.5x6.5cm, 7.5x11cm.