Chú sư tử bông

Chú sư tử bông

50.000₫

Mô tả ngắn:

Chú sư tử bông đáng yêu có móc treo hít dính, có thể dùng treo xe ô tô. Kích thước: 15x15cm.

Chú sư tử bông đáng yêu có móc treo hít dính, có thể dùng treo xe ô tô.

Kích thước: 15x15cm.