Chậu sứ ốc sên cành hoa lavender

Chậu sứ ốc sên cành hoa lavender

85.000₫

Mô tả ngắn:

Chậu sứ ốc sên cành hoa lavender tím nổi bật trên nền sứ trắng. Kích thước: 11x5cm.

Chậu sứ ốc sên cành hoa lavender tím nổi bật trên nền sứ trắng.

Kích thước: 11x5cm.