Chậu hoa hồng nhỏ xinh với bình xanh cốm

Chậu hoa hồng nhỏ xinh với bình xanh cốm

90.000₫

Mô tả ngắn:

Chậu hoa hồng nhỏ xinh với bình xanh cốm dạng viền tầng. Kích thước: 10x12cm, bình: 6.5x6.5cm.

Chậu hoa hồng nhỏ xinh với bình xanh cốm dạng viền tầng.

Kích thước: 10x12cm, bình: 6.5x6.5cm.