Chậu cây tú cầu tròn lá hạt

Chậu cây tú cầu tròn lá hạt

85.000₫

Mô tả ngắn:

Chậu cây tú cầu tròn lá hạt với 4 màu sắc tượng trưng như 4 mùa xuân, hạ, thu, đông. Kích thước: 23x9.5cm

Chậu cây tú cầu tròn lá hạt với 4 màu sắc tượng trưng như 4 mùa xuân, hạ, thu, đông.

Kích thước: 23x9.5cm